خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - L - آخرین سواری نگهبانان (سفر با کشتی سپید)

آخرین سواری نگهبانان (سفر با کشتی سپید)

رفتن سه نگهبان به سوی غرب از میان شایر به بندرگاه های خاکستری ، جایی که آنها به غرب بادبان می کشند ، و هیچگاه به سرزمین میانه باز نخواهند گشت . نگهبانان الروند ، گالادریل و گندالف بودند . و دو هابیت مشهور ، بیلبو بگینز و فرودو بگینز، حاملان حلقه ، هم به آنها در کشتی سپید ملحق شدند.

درباره اله سار