خانه - آرشیو نویسنده: اله سار (برگه 38)

آرشیو نویسنده: اله سار

خزد (نژاد دورف ها)

خزد ، نامی است که دورف ها در زبان محرمانه ی شان به خود داده بودند . که از واژه ی “خوزد” به معنی یک دورف مشتق شده است و به شکل جمع در آمده . نام “خزد” توسط نژاد دیگری جز دورف ها به طور گسترده ای استفاده نمی شود . در زبان الفی اغلب با نام “نائوگریم” شناخته میشدند. تا اینکه انسان ها نام دیگری روی آنها نهادند که در انگلیسی دورف نامیده می شود .

اگر چه دورف ها زبان خزدول ، که زبان مادریشان است را مخفی نگاه داشتند ، و با بیگانه ها در میان نمی گذاشتند ، نام خزد در نهایت پنهان نماند . در واقع آن را با افتخار برای بزرگترین عمارتشان استفاده کردند : خزد دوم در کوه های مه آلود . که بعدا موریا نامیده شد . این نام همینطور در فریاد های جنگی آنان نیز شناخته شد : باروک خزد ! خزد ای-منو ! به معنی : تبر دورف ها ! دورف ها بر فراز تو هستند !۱

نکات :

۱ – از ضمیمه ج ارباب حلقه ها : زبان ها و مردمان دوران سوم.

خاند (متحد قدیمی سائورون در شرق)

متحد قدیمی سائورون در شرق

سرزمینی کمتر شناخته شده که در شرق موردور قرار دارد و به آن چسبیده است . خاند یکی از متحدان قدیمی موردور بوده است .

نکات:

۱ – معنی نام خاند هیچگاه توسط تالکین توضیح داده نشده است . یکی از دلایل ممکن می تواند این باشد که این کلمه در بعضی زبان های مشترک آسیایی، معنی “منطقه” یا “سرزمین” می دهد. ممکن است دلیل وجود این کلمه در داستان های تالکین کاملا اتفاقی باشد، ولی در عین حال معنی این کلمه با سرزمینی دوردست در جنوب سرزمین میانه قابل توجه است. و به کار بردن زبان هایی در دنیای واقعی به عنوان پایه ای برای نام گذاری اسم ها و مکان ها، کاری رایج در آثار تالکین است.

رودخانه ی کلوس (رودخانه ای در گوندور شرقی)

“نقره فام جاری می شود جویبار ها ازکلوس به اروئی

در دشت های سبز لبه نین!”

سخنان لگولاس، بازگشت شاه فصل ۹، آخرین رایزنی

رودخانه ی کوچکی یا نهری که از کوه های سفید به سمت سرزمین های له به نین که جزئی از گوندور بودند؛ کمی در غرب میناس تریت سرازیر می شد. کلوس ریزابه ای بود که به سیریت ، رودخانه ای بزرگتر می پیوست . هر چند جزئیات جغرافیایی آن کمی نامشخص است . نقشه ی کوچک مقیاس در ارباب حلقه ها نشان می دهد که سیریت به سمت شرق جریان داشته ، ولی نقشه ی بزرگ مقیاس پستی و یلندی های گوندور نشان میدهد که  به سمت غرب جریان داشته است . همچنین بنا بر اشاره ی مختصری در داستان های ناتمام ، کلوس نخستین رودخانه در شرق رود گیل رین است ؛ که آن منطبق با نقشه ی بزرگ  مقیاس است . ضمنا” نام رودخانه در آن نقشه ‘Kelos’ ترجمه شده است ، به جای ‘Celos’ . ولی تلفظ آنها در هر دو یکسان است .

آخرین سواری نگهبانان (سفر با کشتی سپید)

رفتن سه نگهبان به سوی غرب از میان شایر به بندرگاه های خاکستری ، جایی که آنها به غرب بادبان می کشند ، و هیچگاه به سرزمین میانه باز نخواهند گشت . نگهبانان الروند ، گالادریل و گندالف بودند . و دو هابیت مشهور ، بیلبو بگینز و فرودو بگینز، حاملان حلقه ، هم به آنها در کشتی سپید ملحق شدند.

نگهبانان سه حلقه (کسانی که از ناریا، ننیا و ویلیا پاسداری میکردند)

کسانی که پس از ساخته شدن سه حلقه در مدت بیشتر از ۴۰۰۰ سال در دوران دوم و دوران سوم ، آنها را پاس می داشتند . در پایان دوران سوم ، هنگامی که حلقه ها به راستی قدرتشان را از دست دادند و به غرب برده شدند؛ نگهبانان سه حلقه الروند ، گالادریل و گندالف بودند .

برای دیدن جزئیات بیشتر در مورد نگهبانان ، مدخل سه نگهبان را ببینید .

نکات:

۱ – از اینکه چه موقع کلبریمور ننیا را به گالادریل داد اطلاعاتی در دست نیست ، اما این واقعه اندکی بعد از ساخته شدن حلقه ی یگانه توسط سائورون اتفاق افتاد (هنگامی که هدفش برای الف ها آشکار شد ) . این .واقعه در حدود سال ۱۶۰۰ دوران دوم اتفاق افتاد ، و گالادریل حلقه را در بعد از این تاریخ دریافت کرد.