آخرین مقالات فرهنگنامه

ا

ارتشبد دوم سرزمین چابکسوار (یکی از سه فرمانده ارشد نظامی روهان)

یکی از سه مقام فرماندهی ارتش روهیریم که مقر فرماندهی ارتشبد دوم در گودی هلم بود. در هنگام نبرد حلقه این مقام به طور رسمی در دست تئودرد، پسر تئودن، بود. نیروهای تئودرد توسط نیروهای سارومان در اولین نبرد گدارهای ایزن شکست خوردند، خود تئودرد در این نبرد کشته شد. پس از آن زمان پایبندی چندان سرسختانه‌ای به درجات سنتی ...

ادامه مطلب »

ارتشبد اول سرزمین چابکسوار (فرمانده بسیج ادوراس)

بالاترین مقام نظامی در بین سواران روهان، برخلاف ارتشبد دوم و سوم که وظایف متغیری بنا به زمان داشتند، وظایف ارتشبد اول ثابت بود. او مسئول سواران پایتخت، ادوراس، و زمین‌های شاهی مجاور به انضمام درۀ هارو بود. در روزگار تئودن هیچ فردی در دیوان ارتشبد اول منصوب نشده بود. هنگامی که به تخت نشست (در سی و دو سالگی) ...

ادامه مطلب »

احیاء کننده (اوین‌یاتار)

معنی نام اوین‌یاتار، یکی از نام‌های الفی برین که به آراگورن بعد از نبرد دشت‌های په‌له‌نور به واسطۀ پیشگویی احیاء کردن امید خاندان دونه‌داین نسبت داده شده بود.

ادامه مطلب »