آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - S - اسکاترگولد (لقبی برای پدر مری)

اسکاترگولد (لقبی برای پدر مری)

به نظر می‌رسد که سنت بوده است که به هر یک از اربابان تالار باک‌لند یک عنوان رسمی یا غیررسمی داده شود. این سنت حداقل به دوران جد چهارم مری برندی‌باک، گورمادوک (که عنوانش «Deep delver» بود) بازمی‌گردد. هر یک از وارثان و جانشینان گورمادوک عنوان مشابهی داشتند.

پدر مری، سارادوک، که در زمان جنگ حلقه ارباب باک‌لند بود، به نام «Scattergold» شناخته می‌شد. این نام هرگز به طور خاص توضیح داده ن‌می‌شود، اما به نظر می‌رسد به ثروت و احتمالاً سخاوت او اشاره دارد. اتفاقاً به خود مری یکی از این عناوین غیر رسمی داده شد – پس از جنگ، او قرار بود «مریادوک باشکوه» لقب گیرد.

درباره الوه

x

شاید بپسندید

انتشار نسخه جدیدی از هابیت با تصویرگری‌های جی. آر. آر. تالکین

انتشار نسخه جدیدی از هابیت با تصویرگری‌های جی. آر. آر. تالکین

نگارگری‌های اختصاصی تالکین برای کتاب هابیت پیوسته زینت‌بخش این کتاب بوده‌اند و اکنون انتشارات هارپرکالینز ...