آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - F - ارتشبد اول سرزمین چابکسوار (فرمانده بسیج ادوراس)

ارتشبد اول سرزمین چابکسوار (فرمانده بسیج ادوراس)

بالاترین مقام نظامی در بین سواران روهان، برخلاف ارتشبد دوم و سوم که وظایف متغیری بنا به زمان داشتند، وظایف ارتشبد اول ثابت بود. او مسئول سواران پایتخت، ادوراس، و زمین‌های شاهی مجاور به انضمام درۀ هارو بود.

در روزگار تئودن هیچ فردی در دیوان ارتشبد اول منصوب نشده بود. هنگامی که به تخت نشست (در سی و دو سالگی) جوان بود و تهمتن، جنگاور و بسیار ماهر در سوارکاری. اگر جنگی در راه بود، او خود رهبری بسیج ادوراس را به دست می‌گرفت؛ اما قلمرو او برای سال‌های بسیار در صلح به سر برد. در هنگام افتادن به زیر افسون سارومان و از کار افتادن تئودن، گریما جلوی انتخاب ارتشبد اول را گرفت تا روهان را بیش از پیش برای حمله‌ی سارومان ضعیف کند.

درباره الوه

x

شاید بپسندید

حضور فرودو و سم در مراسم جوایز انجمن بازیگران فیلم (SAG Awards)

حضور فرودو و سم در مراسم جوایز انجمن بازیگران فیلم (SAG Awards)

۲۰ سال پس از آنکه فیلم ارباب حلقه‌ها: بازگشت شاه موفق به کسب جایزه انجمن ...