آخرین مقالات فرهنگنامه

ا

اترینگ (شهری در پایین چشمه‌های رینگلو)

شهری نزدیک رأس دره‌ی رینگلو. ساخته شده در حدود ۵۰ مایل زیر رود رینگلو، اترینگ محل تقاطعی بزرگ (و شاید تنها نقطه) در آن رود عریض بود. این شهر بر روی یک جاده از ملک‌های جنوبی گوندور به پلارگیر قرار داشت، و بنابراین آراگورن قطعا باید در طول نبرد حلقه از آن جا گذشته باشد.

ادامه مطلب »

اتراید انگرین (نامی کهن برای گدارهای آیزن)

در سال‌های ابتدایی دوران سوم، شمال غربی سرزمین میانه توسط دو فرمانروایی قدرتمند نومه‌نوری حکمرانی می‌شد، آرنور در شمال و گوندور در جنوب. میان این دو سرزمینی باریک قرار داشت که احتمالاً متعلق به هیچکدام نبود و به نام اندوایت شناخته می‌شد. در میان این زمین جاده‌ای ساخته شده توسط نومه‌نوری‌های تبعیدی وجود داشت تا دو سرزمین را به هم ...

ادامه مطلب »

اتیر آندوین (مصب‌های رود بزرگ آندوین)

در پایین پلارگیر، رود آندوین به آب‌های پوروس ملحق ‌می‌شود و در دلتایی بزرگ‌تر از ۵۰ مایل گسترش می‌یابد. آن جا منطقه‌ای مرزی از گوندور بود و جمعیت غالب آن را ماهی‌گیران تشکیل می‌دادند.

ادامه مطلب »

اتیر (سرزمینی واقع در مصب‌های آندوین)

سرزمینی گوندوری که دلتای بزرگ، آنجا که آب‌های رود آندوین به دریای بزرگ می‌ریزد را در بر دارد، در حدود ۲۰۰ مایلی جنوب گوندور. نام آن از کلمه‌ای الفی برای «برون‌شارش» می‌آید که به دهانه‌ی رود (که به طور کامل به نام «اتیر آندوین» شناخته ‌می‌شود) اشاره دارد. از مردمان این منطقه به مهارت دریانوردی و پیش‌بینی آب و هوا ...

ادامه مطلب »