آخرین مقالات فرهنگنامه

ا

اتیر آندوین (مصب‌های رود بزرگ آندوین)

در پایین پلارگیر، رود آندوین به آب‌های پوروس ملحق ‌می‌شود و در دلتایی بزرگ‌تر از ۵۰ مایل گسترش می‌یابد. آن جا منطقه‌ای مرزی از گوندور بود و جمعیت غالب آن را ماهی‌گیران تشکیل می‌دادند.

ادامه مطلب »

اتیر (سرزمینی واقع در مصب‌های آندوین)

سرزمینی گوندوری که دلتای بزرگ، آنجا که آب‌های رود آندوین به دریای بزرگ می‌ریزد را در بر دارد، در حدود ۲۰۰ مایلی جنوب گوندور. نام آن از کلمه‌ای الفی برای «برون‌شارش» می‌آید که به دهانه‌ی رود (که به طور کامل به نام «اتیر آندوین» شناخته ‌می‌شود) اشاره دارد. از مردمان این منطقه به مهارت دریانوردی و پیش‌بینی آب و هوا ...

ادامه مطلب »

استلمو (بازمانده‌ای از مصیبت دشت‌های گلادن)

ملازم بزرگترین پسر ایسیلدور، الندور. او در ماجرای مصیبت دشت‌های گلادن با ضربتی بر سرش بیهوش شد و اورک‌ها او را به عنوان مرده رها کردند. اما در حقیقت سلامتی‌اش را باز یافت و یکی از سه فردی بود که از مصیبتی که منجر به مرگ و از دست رفتن ایسیلدور شد نجات پیدا کردند.

ادامه مطلب »

استلا بولگر (همسر مریادوک برندی‌باک)

خواهر فرده‌گار «فتی» بولگر، استلا، مدتی پس از بازگشت مری برندی‌باک از نبرد حلقه با او ازدواج کرد. تقریباً هیچ چیزی از بدو تولد (یعنی سال ۱۳۸۵ بر اساس تقویم شایر) تا مرگش مشخص نیست. استلا خیلی دیر به داستان اضافه شد. خیلی دیر، در واقع تالکین تا بعد از انتشار اولین ویرایش از ارباب حلقه‌ها او را به شجره‌نامه‌ی ...

ادامه مطلب »