آخرین مقالات فرهنگنامه

ا

ائوتین (سربازی تحت فرمان ائومر)

یکی از اعضای ائوردِ ائومر که به اورک‌هایی که مری و پی‌پین را در حاشیه جنگل فنگورن در اسارت داشتند، حمله کرد و بعداً با آراگورن و همراهانش در دشت‌های گسترده روهان مواجه شد. ائوتین که آجودان ائومر بود، به اندازه فرمانده‌اش خوش‌گمان نبود و این ایده را که چیزی به اسم هابیت اصلاً وجود دارد را مورد تمسخر قرار ...

ادامه مطلب »

ائورلینگ‌ها (مردمان روهان)

نامی برای مردمان شمالی که پس از نبرد دشت کلبرانت در میان زمین‌های سبز کالن‌آردون ساکن شدند. کالن‌آردون به آنها توسط کیریون، کارگزار گوندور، کسی که توسط این مردم تحت فرمان حاکم آنها ائورل جوان یاری رسانده شد، هدیه داده شد. این کلمه ائورلینگ‌ها از کلمه ائورل گرفته شده است که به پیروان و نوادگان او اطلاق ‌می‌شود. هرچند در ...

ادامه مطلب »

ائورل (پادشاه مؤسس روهان)

ملقب به ائورل جوان. فرزند لئود از ائوتئود و بنیان‌گذار روهان. وقتی گوندور از جایی که فراتر از انتظارش بود مورد حمله قرار گرفت، آنها درخواست کمکی به شمال برای ائورل فرستادند و او به جنوب آمد تا دشمنان پادشاهی جنوب را منهدم کند. به عنوان پاداش کارگزار کیریون به او سرزمین کالن‌آردون را داد تا با مردمش در آن ...

ادامه مطلب »