ا

ایملاخ (پدر آملاخ)

پسر ماراخ، ایملاخ برادر کوچکتر مالاخ آرادان بود. تقریبا چیزی در تاریخ از زندگی او وجود ندارد، به جز اینکه پسرش آملاخ در میان رهبرانی بود که در استولاد پیشنهاد کردند که انسانها باید الدار و جنگ آنها با مورگوت را رها کنند، گرچه بعدها او نظرش را تغییر داد و حتی به خدمت مایدروس در آمد.

ایلوواتار (نامی برای اِرو)

نامی برای ارو در میان الفها، یکتا، کسی که آینور از او موجودیت گرفتند. ایلوواتار از طریق موسیقی آینور جهان و موجودات آنرا آفرید و تنها خود او فرجام آنرا می داند. ایلوواتار به معنای “پدر همه” است.

ایلمن (فضای بالای آردا)

در نظام کیهانی الفی، منطقه ای از هوای خالص بالاتر از ابرها جایی که ماه و خورشید در حرکتند و بالای آنها ستارگان کهن قرار دارند.

ایلمارین (تالارهای مانوه و واردا)

عمارت مانوه، شاه مهین، و همسرش واردا، بانوی ستارگان، بر قله تانیکوئتیل. ایلمارین به “عمارت مرتفع” ترجمه شده، نامی مناسب برای اقامتگاهی که بر فراز بلندترین قله همه کوهستانهای جهان ساخته شده. گفته شده پرندگان، خادمان و متحدان مانوه، به ایلمارین در رفت و آمدند و اخبار جهان بیرون را برای او می آورند.

گرچه ایلمارین به محل سکونت مانوه و واردا اشاره دارد، اما گه گاه بعنوان نامی شاعرانه برای تانیکوئتیل بکار رفته است. برای مثال در یاران حلقه II (8 وداع با لورین)، گالادریل در شعری عبارت “سواحل ایلمارین” را بکار میبرد که به ساحل زیر کوهستانی که ایلمارین بر فراز آن قرار دارد اشاره می کند.

ایلماره (خدمتکار واردا)

مایایی تقریبا ناشناس در خدمت واردا. او اولین مایایی است که در والاکوئنتا نام برده شده و بصورت گذرا تنها بعنوان خدمتکار واردا معرفی شده. در منابع دیگر از او و ائونوه، چاووش مانوه، به عنوان قدرتمندترین مایار نامبرده شده.