ا

اوگ‌لوک (یکی از اوروک‌-های سارومان)

اورکی در خدمت سارومان. رهبر دسته‌ی اورکی بود که مری برندی‌باک و پیپین توک را در دروازه‌ی گالن گرفتند.

اوفو بوفین (دومین پسر اوتوی فربه)

دومین فرزند از چهار فرزند اوتوی فربه که مدت درازی پیش از نبرد حلقه زندگی می‌کرد. اوفو با سپ‌فیرا براک‌هاوس ازدواج کرد و دو فرزند داشت: گروفو و گردا. اوفو چندان با هیچ یک از هابیت‌های خوش‌نام نسبت نزدیکی نداشت و شاید بیشتر به دلیل این که دایی لوبلیا سک‌ویل-بگینز بود مورد توجه قرار داشت.

اودون (دره‌ی پشت دروازه‌های موردور)

دره‌ی عمیقی در شمال غربی موردور که در محل برخورد ارد لیتویی و افل دوات شکل گرفت و مورانون به نگهبانی دروازه‌ی شمالی‌اش ایستاده بود.

اودون (دژ باستانی ملکور در منتهی الیه شمال دنیا)

«ای شعله‌ی اودون، آتش تیره کمکت نخواهد کرد. به سایه بازگرد!»-گندالف، یاران حلقه، بخش دوم، فصل ۵ پل خزد دوم

نام سینداری اوتوم‌نو، دژ ملکور در منتهی الیه شمالی دنیا. اودون، اولین و بزرگ‌ترین سنگر ملکور بود که در روزهای ابتدایی آن را حفر کرده بود، منزل دسته‌های دیوها[۱] و غول‌ها. ملکور، از اودون، هزاران سال دنیا را آزرد. از همین جا بود که انوار والار را از بین برد چنان که نیروها، آلمارن، مکان زندگی‌اشان در زمین میانه‌ را ترک گفته و به غرب عزلت اختیار کردند. ولی هنگام بیدار شدن الف‌ها، والار با تمام قدرت به اودون حمله بردند و به طور کامل ویرانش کردند و ارباش را به عنوان زندانی با خود به والینور بازگردادند.

نام اودون، به عنوان نام دژ ملکور بسیار کم‌تر از معادل اوتوم‌نو کاربرد دارد. در ارباب حلقه‌ها تنها یک بار ظاهر می‌شود که در نقل قول فوق، از گندالف آمده است. ولی به شکل اسم دره شمالی موردور که پشت مورانون قرار دارد باقی ماند. بدون شک، سائورون به یاد بزرگ‌ترین دژ ارباب باستانی خود این نام را برگزید.

 


[۱] demons

ارتشبد سوم قلمرو چابک سواران (فرمانده سواره نظام روهان)

ارتشبد سوم، یکی از سه فرماندهی بود که نیروهای نظامی روهان را رهبری می کردند. همانند ارتشبد دوم، ارتشبد سوم نیز وظایف ثابتی نداشت، بلکه ماموریت او طبق نیاز پادشاهش تغییر می کرد. در زمان جنگ حلقه، ارتشبد سوم روهان کسی جز ائومر پسر ائوموند نبود. مقر اصلی ائومر در این زمان، در آلدبورگ در فولده قرار داشت.