ا

اوفو بوفین (دومین پسر اوتوی فربه)

دومین فرزند از چهار فرزند اوتوی فربه که مدت درازی پیش از نبرد حلقه زندگی می‌کرد. اوفو با سپ‌فیرا براک‌هاوس ازدواج کرد و دو فرزند داشت: گروفو و گردا. اوفو چندان با هیچ یک از هابیت‌های خوش‌نام نسبت نزدیکی نداشت و شاید بیشتر به دلیل این که دایی لوبلیا سک‌ویل-بگینز بود مورد توجه قرار داشت.

ادامه مطلب »

اودون (دره‌ی پشت دروازه‌های موردور)

دره‌ی عمیقی در شمال غربی موردور که در محل برخورد ارد لیتویی و افل دوات شکل گرفت و مورانون به نگهبانی دروازه‌ی شمالی‌اش ایستاده بود.

ادامه مطلب »

اودون (دژ باستانی ملکور در منتهی الیه شمال دنیا)

«ای شعله‌ی اودون، آتش تیره کمکت نخواهد کرد. به سایه بازگرد!»-گندالف، یاران حلقه، بخش دوم، فصل ۵ پل خزد دوم نام سینداری اوتوم‌نو، دژ ملکور در منتهی الیه شمالی دنیا. اودون، اولین و بزرگ‌ترین سنگر ملکور بود که در روزهای ابتدایی آن را حفر کرده بود، منزل دسته‌های دیوها[۱] و غول‌ها. ملکور، از اودون، هزاران سال دنیا را آزرد. از ...

ادامه مطلب »

ارتشبد سوم قلمرو چابک سواران (فرمانده سواره نظام روهان)

ارتشبد سوم، یکی از سه فرماندهی بود که نیروهای نظامی روهان را رهبری می کردند. همانند ارتشبد دوم، ارتشبد سوم نیز وظایف ثابتی نداشت، بلکه ماموریت او طبق نیاز پادشاهش تغییر می کرد. در زمان جنگ حلقه، ارتشبد سوم روهان کسی جز ائومر پسر ائوموند نبود. مقر اصلی ائومر در این زمان، در آلدبورگ در فولده قرار داشت.

ادامه مطلب »