ا

ارگ ستارگان (پایتخت باستانى گوندور)

شهر اوسگیلیات، در نخستین روزهای گوندور بر روی رودخانۀ آندوین ساخته شد. نامش برگرفته از گنبد ستارگان مشهورى است که به آن تعلق دارد. قسمت زیرین آن، سنگ بزرگ اوسگیلیات، پر قدرت‌‌‌ترین پلانتیرى سرزمین میانه را دربر داشت. همچنین شهرتش به خاطر داشتن پل سنگی بزرگی است که عرض آندوین را طی کرده و دو نیمۀ شهر را به هم ...

ادامه مطلب »

اسفودل برندی باک (دختر گوربادوک برندی باک)

گوربادوک برندی باک از نسل گورمادوکِ «گود کن»، رئیس برندی هال بود. او هفت فرزند داشت که اسفودل دختر پنجم او بود. او با روفوس باروز ازدواج کرده و پسری بنام میلو داشت. او همچنین خواهر بزرگ‌تر پریمولا برندی باک بود که مادر فرودو بگینز بود. بنابراین اسفودل یکی از سه خاله فرودو (در کنار آمارانت و دُورا) بود.

ادامه مطلب »

اندوایز «اندی» روپر (عموی طناب ساز سم)

«پدر بزرگم و بعد از او عمویم اندی که برادر بزرگتر استادم بود هر سال چند بار در تایفیلد برنامه طناب بازی داشتند.» سخنان سم گمجی – دو برج، رام کردن سمه آگول پسر هابسون، هابیتی که با نام روپر گمجی شناخته میشد، و برگترین برادر همفست گمجی هست. اندوایز به رسم خانوادگی اش در تایفیلد به طناب سازی پرداخت. ...

ادامه مطلب »