آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - R - احیاء کننده (اوین‌یاتار)

احیاء کننده (اوین‌یاتار)

معنی نام اوین‌یاتار، یکی از نام‌های الفی برین که به آراگورن بعد از نبرد دشت‌های په‌له‌نور به واسطۀ پیشگویی احیاء کردن امید خاندان دونه‌داین نسبت داده شده بود.

درباره الوه

x

شاید بپسندید

«سه همسفر» اثر سرینا مالیون

نامزدهای جایزه انجمن تالکین ۲۰۲۳ اعلام شدند

جایزه انجمن تالکین که چندین سال است با هدف شناسایی آثار برتر خلق شده در ...