آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - برچسب: Renewer-The

آرشیو برچسب: Renewer-The

احیاء کننده (اوین‌یاتار)

معنی نام اوین‌یاتار، یکی از نام‌های الفی برین که به آراگورن بعد از نبرد دشت‌های په‌له‌نور به واسطۀ پیشگویی احیاء کردن امید خاندان دونه‌داین نسبت داده شده بود.

ادامه مطلب »