خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی (برگه 403)

فهرست الفبایی انگلیسی

هود ان الت (گورپشته فین دویلاس)

به معنای گورپشته بانوی الف، گورپشته متعلق به فین دویلاس اهل نارگوتروند که نزدیک گذرگاه تیگلین در مرزهای غربی جنگل برتیل بر پا شده بود.

هود این گوانور (گورپشته فولکرد و فاسترد)

گورپشته واحدی که توسط مردم روهان در سواحل پوروس به یادبود فرماندهانشان، فولکرد و فاسترد، پسران دو قلوی فولکواین، پادشاه روهان بر پا شد

هاتول (پدر هادور لوریندول)

پسر ماگور و نوه ماراخ آرادان، از اولین انسانهایی که از سرزمینهای شرق، از کوهستان آبی گذشت و وارد بلریاند شد. از زندگی هاتول چیز زیادی نمیدانیم، جز آنکه او پدر قهرمان دلاور انسانها، هادور لوریندول بود که پس از خدمات بسیاری که به فینگولفین، پادشاه برین نولدور در تبعید انجام داد، سرزمین دور-لومین به او اعطا گردید.

هاسوفل (اسبی از اسبهای روهان که آراگورن بر آن سوار شد)

اسب خاکستری رنگی که به گارولف، از چابک سواران روهان تعلق داشت. پس از کشته شدن گارولف در نبرد، ائومر آن را طی دیدارش با آراگورن در دشتهای شمال روهان به او قرض داد. اسب متهور و پرطاقت، پیش از آنکه تکاوران شمال اسب خود آراگورن، روهرین را برای او از شمال بیاورند ماجراهای زیادی را از سر گذراند، از جمله نبرد هورن بورگ.

هری گوتلیف (نگهبان دروازه غربی بری)

اولین انسان از مردم بری که فرودو و همراهانش با او برخورد کردند. او نگهبان دروازه غربی بری بود. در زمان رسیدن به بری او با فرودو دوستانش به تلخی و سردی برخورد نمود و این رفتار را بعدا در مهمانخانه اسبچه راهوار نیز ادامه داد. بعدها این رفتارهای مشکوک او چنین توجیه شد که او تحت قدرت اراده نزگول قرار داشته است. چند ماه بعد از رفتن هابیتها، هری گوتلیف و بیل فرنی با همراهی گروهی از حرامیهای جنوب درگیریهایی ایجاد نمودند که در آنها پنج نفر از ساکنان بری کشته شدند. پس از آن، آنها هم به همراه باقی حرامیها بری را ترک کردند و احتمالا به دار و دسته شارکی در شایر پیوستند.