خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی (برگه 390)

فهرست الفبایی انگلیسی

هیملاد (سرزمین مابین آروس و کلون)

قلمرو هیملاد سرزمینی سردسیر بود که بین دو رودخانه آروس و کلون در شمال غرب بلریاند قرار داشت و تا زمان داگور براگولاخ توسط کله گورم و کوروفین، پسران فئانور اداره می شد.

تپه های ایوندیم (تپه های مشرف بر آنومیناس)

تپه هایی که بر فراز دریاچه نن یوال، در شمال غرب سرزمین میانه قرار داشتند و در زبان الفها امین یوال نامیده می شوند. همچنین این تپه ها بر آنومیناس، پایتخت باستانی آرنور مشرف بودند.

ترولهای تپه (ترولهای کوهی و زمینهای مرتفع)

عهد: احتمالا حتی در دوران اول نیز وجود داشته‌اند
مکان: در قسمتهای مختلف و وسیع سرزمین میانه پراکنده بودند
نژاد: ترولها
سکونتگاه: به نظر میرسد بعضی از آنها یکجا نشین بوده و در سال ۳۰۱۹ د.س حداقل اردوگاههایی در دشت گورگوروت داشته اند
معنی: کلمه ترول از افسانه های اسکاندیناوی اخذ گردیده، اما در دنیای تالکین کلمه ترول ترجمه ای انگلیسی از واژه سینداری Torog است که معنی آن مشخص نیست

شاخه ای از ترولها که به زندگی در میان تپه ها و سرزمینهای مرتفع خو گرفته بودند را ترولهای کوهی یا ترولهای تپه می نامند. آرادور، پدربزرگ آراگورن، توسط گروهی از آنها در ارتفاعات شمال ریوندل کشته شد و گروهی از این ترولها در سپاهی که سارون در جریان جنگ حلقه از مورانون، دروازه سیاه موردور به بیرون فرستاد وجود داشتند.
در مورد ظاهر آنها، گفته شده که شبیه به انسان بوده اند، اما کمی بزرگتر و همچنین بدنشان از فلسهای سختی پوشیده شده بود. آنها خوفناک و بدنهاد بوده اند و در هنگام جنگ، در حالی که به سوی میدان می دویده و نعره های بلند میکشیده اند، با پتکهای بزرگی بر سر حریفان خود می کوفته اند.

مردان تپه (اخلاف مردانی که در کوههای سفید می زیستند)

این نام به نژادی از انسانها اطلاق میشد که ریشه هایشان در قبیله های کوه نشین ساکن کوهستان سفید بود. این انسانها در طول دوران دوم از سمت شمال در سرزمین میانه پراکنده شدند. مردگانی که به همراه آراگورن به جنوب تاختند، دونلندی ها و انسانهای بری، همه از این دسته انسانها بودند.

تپه چشم (از نامهای آمون هن)

تپه چشم نامی است برای آمون هن، تپه ای با دامنه های پرشیب که بر ساحل غربی نن هیتوئل واقع شده بود و بلندای آن مکانی برای دیده بانی ساخته شده بود.