خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی (برگه 400)

فهرست الفبایی انگلیسی

وارث الندیل (یکی از القاب وارثان نخستین شاه برین نومه نوریهای در تبعید)

وارث الندیل لقبی بود که به اعقاب الندیل، نخستین شاه برین نومه نوریهای در تبعید و کسی که در اواخر دوران دوم دو پادشاهی گوندور و آرنور را بنیان نهاد، اطلاق می شد. در سلسله پادشاهی شمالی آرنور، که حاکمان آن از فرزندان ایسیلدور، فرزند بزرگ الندیل بودند، این شجره، پدر به پسر، تا آراگورن بدون انقطاع ادامه یافت. موقعیت سیاسی پادشاهی جنوبی گوندور کمی پیچیده تر بود. اولین شاه مستقل گوندور، منلدیل بود که با کمی سختگیری می شد او را وارث الندیل به حساب نیاورد زیرا او پسر آناریون، برادر کوچکتر ایسیلدور و فرزند کوچک الندیل بود. لذا در گوندور، این لقب به هر یک از اخلاف الندیل که حکمرانی را بر عهده داشت داده می شد. این سهل گیری باعث میشد تا شاهان گوندور بتوانند خود را وارث الندیل بنامند. پس از کشته شدن ائارنور، آخرین شاه گوندور، موقعیت از این نیز پیچیده تر شد و کارگزاران حکمران بر سر کار آمدند که آنها نیز این لقب و اختیارات وابسته به آن را تصاحب نمودند. این پیچیدگیها در انتهای دوران سوم با به تخت نشستن آراگورن، یک وارث بلافصل الندیل بر اورنگ پادشاهی های دوباره متحد شده آرنور و گوندور حل و فصل شد.

پرچین (مرز شرقی باکلند)

حصار بزرگ، پرچینی که هابیتهای باکلند در امتداد مرز شرقی سرزمینشان ساخته بودند تا آنها را از موجودات عجیبی که در جنگل قدیمی زندگی می کردند حفظ نماید.

قلب کوهستان (گوهر آرکن متعلق به تراین)

یک بلور درخشان که توسط تراین اول از زیر تنها کوه (اره بور) یافته شد و با هنر دورفهای خاندان دورین، تبدیل به جواهری گرد تشکیل شده از وجوه بسیار شد. به عنوان یک گنجینه گرانبها، این جواهر در تالار بزرگ تراین در زیر اره بور نگهداری می شد. هنگامی که رهبران مردم دورین به کوهستان خاکستری نقل مکان کردند، گوهر آرکن را نیز با خود بردند، اما وقتی ترور در راس گروهی از مردمش به اره بور بازگشت، گوهر را به جایش در تالار اصلی بازگرداند. هنگامی که اسماگ بر سر دورفهای اره بور نازل شد و آنها را از آنجا بیرون راند، ترور جان سالم به در برد اما نتوانست گوهر را از تالار اصلی خارج کند و بدین ترتیب گوهر مدتی طولانی جزئی از گنجینه اژدها بود. سرانجام نوه ترور یعنی تورین سپربلوط از غرب به اره بور بازگشت، ولی یکی از همراهان او، بیلبو بگینز، گوهر را از گنجینه اژدها دزدید و به انسانها و الفهایی که در کشتن اژدها نقش داشتند تسلیم کرد. آنها از این گوهر برای راضی کردن تورین برای مذاکره منصفانه استفاده کردند. اما زمانی که بولگ و اورکهایش سر رسیدند، تمامی مشاجره ها کنار گذاشته شد و نبرد پنج سپاه رخ داد که تورین در آن کشته شد. هنگامی که جسد تورین در نزدیک ریشه های اره بور، جایی که تراین سالها قبل یافته بود دفن گردید، گوهر آرکن را بر سینه او نهادند.