خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی (برگه 400)

فهرست الفبایی انگلیسی

قلب کوهستان (گوهر آرکن متعلق به تراین)

یک بلور درخشان که توسط تراین اول از زیر تنها کوه (اره بور) یافته شد و با هنر دورفهای خاندان دورین، تبدیل به جواهری گرد تشکیل شده از وجوه بسیار شد. به عنوان یک گنجینه گرانبها، این جواهر در تالار بزرگ تراین در زیر اره بور نگهداری می شد. هنگامی که رهبران مردم دورین به کوهستان خاکستری نقل مکان کردند، گوهر آرکن را نیز با خود بردند، اما وقتی ترور در راس گروهی از مردمش به اره بور بازگشت، گوهر را به جایش در تالار اصلی بازگرداند. هنگامی که اسماگ بر سر دورفهای اره بور نازل شد و آنها را از آنجا بیرون راند، ترور جان سالم به در برد اما نتوانست گوهر را از تالار اصلی خارج کند و بدین ترتیب گوهر مدتی طولانی جزئی از گنجینه اژدها بود. سرانجام نوه ترور یعنی تورین سپربلوط از غرب به اره بور بازگشت، ولی یکی از همراهان او، بیلبو بگینز، گوهر را از گنجینه اژدها دزدید و به انسانها و الفهایی که در کشتن اژدها نقش داشتند تسلیم کرد. آنها از این گوهر برای راضی کردن تورین برای مذاکره منصفانه استفاده کردند. اما زمانی که بولگ و اورکهایش سر رسیدند، تمامی مشاجره ها کنار گذاشته شد و نبرد پنج سپاه رخ داد که تورین در آن کشته شد. هنگامی که جسد تورین در نزدیک ریشه های اره بور، جایی که تراین سالها قبل یافته بود دفن گردید، گوهر آرکن را بر سینه او نهادند.

هی سند (روستای واقع بر انتهای حصار بزرگ)

روستایی در انتهای جنوبی باکلند، واقع در جایی که رود ویتی ویندل از جنگل قدیمی خارج میشد و به برندی واین میریخت. نامگذاری آن بدین دلیل بود که در واقع این روستا در انتهای حصار بزرگ (پرچین بلندی که توسط باکلندی ها ساخته شده بود تا آنها را از موجودات عجیب و غریب جنگل قدیمی حفظ کند) واقع شده بود. بنابر شعر “بامبادیل به قایق سواری میرود” ساکنان این روستا روحیه ای خشن تر و محتاط تر نسبت به باقی هابیتها داشته اند که با توجه به محل روستایشان چندان هم دور از انتظار نیست.

دروازه پرچین (دروازه شمالی باکلند)

دروازه شمالی باکلند که سرزمینهای شرقی شایر را از مسافران جاده شرقی محافظت مینمود. این دروازه در انتهای شمالی پرچین بلندی که باکلند را از جنگل قدیمی جدا مینمود، و آنرا حصار بزرگ می نامیدند قرار داشت.

شاهین ها

پرندگان سرعتی شکاری، کوچکتر از عقابها اما درست به همان اندازه تیزبین. با وجودیکه عقابها مشهورترین قاصدان مانوه بودند، گفته شده که شاهین هایی نیز در میان خدمتگزاران مانوه حضور داشته اند که بر فراز سرزمین میانه پرواز کرده و با خبرهایی برای مانوه به تانیکوئتیل باز می گشته اند. افراد دیگری نیز از شاهینها برای جمع آوری خبر استفاده میکرده اند. علاوه بر کربیان ها (کلاغهای بومی جنوب کوههای مه آلود) که در زمان جنگ حلقه برای سارومان جاسوسی میکرده اند، آراگورن از دیدن شاهین هایی صحبت میکند که بر بالای سر آنها مدام پرواز کرده و به زمین خیره میشده اند.