خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی (برگه 398)

فهرست الفبایی انگلیسی

سد هلم (سد دفاعی که در سراشیبی گودی هلم ساخته شده بود)

یک سد دفاعی که در عرض دره عمیق قرار داشت و به عنوان قسمتی از دفاع هورنبورگ و دژ گودی هلم به شمار می رفت.

گودی هلم (یکی از پناهگاههای روهیریم)

عهد: پیش از تمام شدن دوران دوم توسط گوندوریهای باستان ساخته شد
مکان: از شمال کوههای سفید تا جنوب شرق شکاف روهان
شاخه: انسانها
فرهنگ: گودی هلم در اصل به گوندور تعلق داشت اما از زمان بنیانگذاری پادشاهی روهان در ۲۵۱۰ د.س توسط روهیریم اداره میشد
تلفظ: این دژ به نام هلم پتک مشت، نهمین پادشاه روهان نامگذاری شده است

مجموعه ای از یک دره و غارهایی در پشت آن که در قسمتهای شمال کوههای سفید قرار داشتند. هلم پتک مشت، نهمین شاه روهان، در زمان حمله دونلندی ها به روهان، همراه با مردمش در این دژ پناه گرفت.

کلاه خود هادور (کلاه خود اژدهای دور-لومین)

کلاه خودی بزرگ و با شکوه که توسط تلخار، آهنگر بزرگ دورفها برای آزاگال، یکی از اربابان دورف ساخته شده بود. پس از دست به دست شدن بین افرادی شایسته و بزرگ، سرانجام توسط فینگولفین به نایبش، هادور لوریندول، که تنها کسی بود که با وجود سنگینی میتوانست آنرا بر سر بگذارد اهدا شد. این کلاهخود از هادور به پسرش گالدور رسید و به صورت مرده ریگی برای خاندان هادور درآمد.

هلم پتک مشت (آخرین پادشاه از اولین سلسله پادشاهی روهان)

هلم، پسر گرام، نهمین پادشاه روهان و آخرین شاه سلسله اول پادشاهی روهان بود. در زمان هلم، روهان با دونلندی ها وارد جنگ شد و هلم و دو پسرش در این نبرد جان خود را از دست دادند. در نتیجه سلطنت به فری لاف، خواهرزاده هلم رسید که دومین سلسله را بنیان نهاد.

هلوین (درخشان ترین ستاره واردا)

نامی که مردم سرزمین میانه به ستاره ای که امروزه سیریوس نامیده شده و در صورت فلکی سگ قرار دارد داده بودند. معنی نام آن آبی سرد و یخ زده می شود.