خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - F - کوه آتش (نامی برای اورودروین)

کوه آتش (نامی برای اورودروین)

مکان: موردور شمالی

نام‌های دیگر: آمون آمرات، کوه هلاکت، اورودروین، کوهستان آتش

نامی که به ندرت برای آتشفشان اورودروین که در سرزمین موردور قرار داشت، به کار می‌رفت.  جایی که حلقه یگانه ساخته شد.

درباره اله سار