خانه - آرشیو برچسب: Fire Mountain

آرشیو برچسب: Fire Mountain

کوه آتش (نامی برای اورودروین)

مکان: موردور شمالی

نام‌های دیگر: آمون آمرات، کوه هلاکت، اورودروین، کوهستان آتش

نامی که به ندرت برای آتشفشان اورودروین که در سرزمین موردور قرار داشت، به کار می‌رفت.  جایی که حلقه یگانه ساخته شد.