آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - F - فینگون (شاه والای نولدور پس از داگور براگولاخ)

فینگون (شاه والای نولدور پس از داگور براگولاخ)

تاریخ : در سالهای درختان در والینور به دنیا آمد و در پنجمین جنگ, نیرنائت آرنوئدیاد  در سال ۴۷۱  کشته شد. او از سال ۴۵۵ شاهنشاه نولدور بود.

نژاد: الف‌ها

گروه: نولدور

خاندان: خاندان فینگولفین

القاب: دلیر

معنی: چیزی نزدیک به قهرمان ماهر

بزرگ‌ترین پسر فینگولفین و آنایره. او برادر تورگان و آردهل بود. او از جمله طرفداران سرسخت رفتن به سرزمین میانه بود و همراه پسران فئانور در خویش‌کشی شرکت کرد. پس از رسیدن به سرزمین میانه همراه پدرش در هیتلیوم بود. پس از مرگ پدرش به شاهنشاهی نولدور رسید. به عنوان شاهنشاه او و دوست صمیمی‌اش مایدروس نقشه حمله‌ای ناگهانی به مورگوت را کشیدند که به جنگ اشک‌های بی‌شمار، نیرنائت آرنوئدیاد تبدیل شد و در این جنگ به وسیله‌ی گوتموگ فرمانروای بالروگ کشته شد. او دو فرزند به نام‌های گیل گالاد و ارینیون داشت.

درباره اله سار

x

شاید بپسندید

فرهنگ لغت الفی به فارسی

کتابی که پیش رو دارید، فرهنگ لغتی از زبان الفی به فارسی معاصر است که ...