خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - F - فنگل (پدربزرگ تئودن)

فنگل (پدربزرگ تئودن)

پانزدهمین شاه روهان، پدربزرگ تئودن که نامش به معنای شاه است. نام پسرش تنگل بود. فنگل به علت عشق و علاقه‌ای که به طلا داشت، مشهور بود.

درباره اله سار