آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - F - فن مارچ (سرزمین‌های بایر امتداد رود مرینگ)

فن مارچ (سرزمین‌های بایر امتداد رود مرینگ)

منطقه ای در شرق روهان میان جنگل فیرین و رودخانه‌ی مرینگ که مرز روهان با گوندور بود. مارچ کلمه‌ای قدیمی به معنای کناره است.

درباره اله سار

x

شاید بپسندید

فرهنگ لغت الفی به فارسی

کتابی که پیش رو دارید، فرهنگ لغتی از زبان الفی به فارسی معاصر است که ...