ی

یاوانامیره (درخت از غرب آورده شده)

سواحل غربی نومه‌نور، اطراف بندرگاه الدالونده، که آنرا «نیسیمالدار» نیز می‌نامند. این منطقه پر بود از درختان معطری که توسط الف‌ها از سوی غرب آورده شده بود. از میان آنها درختی بود با نام یاوانامیره یا «جواهر یاوانا». این درخت نام خود را از میوه های گرد و سرخ رنگش گرفته بود.

یاوانا (ملکه زمین)

او را «بخشاینده میوه‌ها» نامند. او والایی است که سیطره‌اش تمام رویندگان روی زمین است وی همسر آئوله آهنگر بود. لقب وی «کمنتاری» است به معنای «ملکه زمین».

یورلاس (عموی برگیل)

نامی که برگیل دوست جوان پیپین به عنوان عمویش نامبرد. چیزی از زندگی او در دست نیست جز اینکه او برادر برگوند پدر برگیل بوده و در زمان جنگ حلقه همسن پیپین و ۲۹ ساله بوده.

یورت (زنی دانا در گوندور)

پیرترین زنی که در شفاخانه های گوندور کار می کرد، و آگاهی او از دانشهای پیشین به بهبود فارامیر کمک کرد. او اهل ایملوت ملوی در لوسارناخ بود.