آخرین مقالات فرهنگنامه

I

جزیره بالار (پناهگاه گیردان)

بزرگ‌ترین جزیره ای است که حدودهفتاد مایلی جنوب نوار ساحلی آرورنین درخلیج بالار قرارگرفته است (در حقیقت بزرگ‌ترین جزیره مشهور سواحل سرزمین میانه) به روایت افسانه،این جزیره دماغه شرقی جزیره بزرگتری به نام تول اره سئا«جزیرۀ تنها» است که اولمو (خداوند گار آب‌ها)هنگام انتقال جزیره بزرگ به سرزمین آمان که اقوام وانیار و نولدور را با خود به همراه می‌برد، ...

ادامه مطلب »

ایوی گوداناف (همسر بوفو بوفین)

هابیت شایر که احتمالا در اوایل قرن بیست و هشتم دوران سوم بدنیا آمده بود. او با اولین شخص شناخته شده خاندان بوفین، بوفو، ازدواج کرد و چهار فرزند برای او بدنیا آورد. از طریق پسر بزرگشان بوسکو خاندان بوفین ادامه پیدا کرد. و از طریق کوچکترین دخترش بریلا، ایوی از اجداد افراد مهمی از خاندان بگینز از جمله بیلبو ...

ادامه مطلب »

پاپیتال (مهمانخانه ای در مسیر بای واتر)

مهمانخانه کوچکی در نزدیکی هابیتون در جاده به سمت بای واتر. مهمانخانه محبوب پدر سم، همفست گمجی، و بسیاری از هابیتهای هابیتون. پاپیتال مرکز شایعه و قصه گویی بود و در آنجا بود که اهالی هابیتون داستانهای شگفت انگیز الفها و اژدهاها و همچنین آخرین وقایع شایر را برای یکدیگر تعریف میکردند.

ادامه مطلب »

ایوورون (مادر بزرگ آراگورن اله سار)

همسر دیرهایل دونه داین، و مادر گیلراین. وقتی آراتورن پسر آرادور از گیلراین خواستگاری کرد، دیرهایل با آن مخالفت کرد. ایوورون، که گفته میشد از موهبت پیشگویی برخوردار بود، شوهرش را متقاعد کرد که با این وصلت موافقت کند. این نقش کوچکی بود که او در تاریخ سرزمین میانه بازی کرد، اما نتیجه بزرگی داشت زیرا پسر آراتورن و گیلراین ...

ادامه مطلب »