آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - I - ایوورون (مادر بزرگ آراگورن اله سار)

ایوورون (مادر بزرگ آراگورن اله سار)

همسر دیرهایل دونه داین، و مادر گیلراین. وقتی آراتورن پسر آرادور از گیلراین خواستگاری کرد، دیرهایل با آن مخالفت کرد. ایوورون، که گفته میشد از موهبت پیشگویی برخوردار بود، شوهرش را متقاعد کرد که با این وصلت موافقت کند. این نقش کوچکی بود که او در تاریخ سرزمین میانه بازی کرد، اما نتیجه بزرگی داشت زیرا پسر آراتورن و گیلراین آراگورن بود، کسی که روزی شاه تمام قلمروهای باستانی دونه داین شد.

درباره اله سار

x

شاید بپسندید

فرهنگ لغت الفی به فارسی

کتابی که پیش رو دارید، فرهنگ لغتی از زبان الفی به فارسی معاصر است که ...