آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - I - ایوی گوداناف (همسر بوفو بوفین)

ایوی گوداناف (همسر بوفو بوفین)

هابیت شایر که احتمالا در اوایل قرن بیست و هشتم دوران سوم بدنیا آمده بود. او با اولین شخص شناخته شده خاندان بوفین، بوفو، ازدواج کرد و چهار فرزند برای او بدنیا آورد. از طریق پسر بزرگشان بوسکو خاندان بوفین ادامه پیدا کرد. و از طریق کوچکترین دخترش بریلا، ایوی از اجداد افراد مهمی از خاندان بگینز از جمله بیلبو و فرودو بود.

درباره اله سار

x

شاید بپسندید

فرهنگ لغت الفی به فارسی

کتابی که پیش رو دارید، فرهنگ لغتی از زبان الفی به فارسی معاصر است که ...