I

ایوانت (نهمین ماه سال برای دونه داین)

نامی در میان دونه داین برای نهمین ماه سال، در سرزمین میانه بیشتر نام کوئنیایی آن، یاوانیه، استفاده میشده. تقریبا برابر با سپتامبر(مترجم:دقیقا برابر با ۱ تا ۳۰ شهریور!). این نام از دو کلمه یاوه “میوه” و آنا “هدیه” تشکیل شده که به برداشت محصول در پاییز اشاره دارد و با نام یاوانا، والا خاک و رویش، ارتباط دارد.

ماه ایوانت در سال دوم دوران سوم از اهمیت تاریخی برخوردار است، زیرا در این زمان ایسیلدور از ازگیلیات راهی قلمرو شمال شد و او و همراهانش قبل از آنکه به آنجا برسند توسط اورکهای سیاه بیشه مورد تهاجم قرار گرفتند و حلقه در رود گم شد.

ایترین لوئین (ساحران آبی)

ساحران آبی، آلاتار و پالاندو، که در غرب سرزمین میانه نماندند و به مناطق شرقی رفتند.

سنگ ماه (پلانتیر میناس ایتیل)

پلانتیری که در میناس ایتیل، دژ ایسیلدور، قرار داشت. در میانه دوران سوم بدست نزگول افتاد و در زمان جنگ حلقه سائرون از آن برای به دام انداختن سارومان و دنه تور استفاده کرد.