آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - I - ایترین لوئین (ساحران آبی)

ایترین لوئین (ساحران آبی)

ساحران آبی، آلاتار و پالاندو، که در غرب سرزمین میانه نماندند و به مناطق شرقی رفتند.

درباره اله سار

x

شاید بپسندید

فرهنگ لغت الفی به فارسی

کتابی که پیش رو دارید، فرهنگ لغتی از زبان الفی به فارسی معاصر است که ...