ی

یاویه (دختر نولوندیل)

بزرگ‌ترین فرزند و تنها دختر نولوندیل، که وی نیز به نوبه خود پسر واردامیر نولیمون بود. بنابراین یاوین عضو خاندان سلطنتی نومه‌نور، نواده الروس تار-مینیاتور و برادرزاده پادشاه تار-آماندیل بود. او در قرن چهارم دوران دوم بدنیا آمد و دارای دو برادر کوچکتر به نام‌های اورومندیل و آکسانتور بود. در منابع قدیمی‌تر، نام وی یاویه تلفظ می‌شده است.

ییرخ (نامی الفی برای اورک‌ها)

معادل سینداری برای نژادی که انسان‌ها آنان را اورک می‌نامند. «یرخ» اسم جمع است، شکل مفرد آن «اورخ» می‌باشد.

یوزایان (سرزمین هبه)

نامی آدونایی، زبان محلی مردمان نومه‌نور. ترجمه آن «سرزمین هبه» است و به سرزمین مادریشان اطلاق می‌شد که از سوی والار به آنان اهدا شده بود. یوزایان معادل دقیق دیگری دارد با نام آندور، نامی الفی برای جزیره ای که ترجمه آن نیز «سرزمین هبه» می‌باشد.

یِو (درختان همیشه سبز)

درختان همیشه سبزی که رشدی آهسته دارند و به مدت هزاران سال زندگی می‌کنند. حداقل آنها را می‌شد در بلریاند و دیگر بخش‌های شمالی سرزمین میانه یافت. یو(Yew) در دوران قدیم به دلیل جنس سختی و قابل انعطافی که داشت برای کمان و کمان سازی استفاده می‌شد. مردمان دره آندوین با خود کمانهایی که از یو ساخته شده بود حمل می‌کردند. بارد کمانگیر که توانست با پرتاب تیر خود اسماگ اژدها را از پای در آورد، از این نوع کمان استفاده می‌کرد. معروف‌ترین کمان در کل تاریخ، یعنی بلتروندینگ، سلاح به‌لگ کوتالیون، از چوب یو سیاه ساخته شده بود.

یستاره (اولین روز از سال)

یستاره نامی بود که در تقویم الف‌ها یا سایر تقویم‌های مشتق شده از آن به «روز اول» سال اطلاق می‌شد. تاریخ دقیق یستاره از تقویمی به تقویم دیگر فرق داشت. در تقویم ریوندل این روز مقارن است با ۲۸ مارس. در حالیکه در تقویم‌های نومه‌نوریان و نوادگانشان، این روز مقارن است با ۲۲ دسامبر.