خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - Y - یِو (درختان همیشه سبز)

یِو (درختان همیشه سبز)

درختان همیشه سبزی که رشدی آهسته دارند و به مدت هزاران سال زندگی می‌کنند. حداقل آنها را می‌شد در بلریاند و دیگر بخش‌های شمالی سرزمین میانه یافت. یو(Yew) در دوران قدیم به دلیل جنس سختی و قابل انعطافی که داشت برای کمان و کمان سازی استفاده می‌شد. مردمان دره آندوین با خود کمانهایی که از یو ساخته شده بود حمل می‌کردند. بارد کمانگیر که توانست با پرتاب تیر خود اسماگ اژدها را از پای در آورد، از این نوع کمان استفاده می‌کرد. معروف‌ترین کمان در کل تاریخ، یعنی بلتروندینگ، سلاح به‌لگ کوتالیون، از چوب یو سیاه ساخته شده بود.

درباره 3DMahdi