خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - Y - ییرخ (نامی الفی برای اورک‌ها)

ییرخ (نامی الفی برای اورک‌ها)

معادل سینداری برای نژادی که انسان‌ها آنان را اورک می‌نامند. «یرخ» اسم جمع است، شکل مفرد آن «اورخ» می‌باشد.

درباره 3DMahdi