آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - O - اورک‌های چشم سرخ (خدمتگزاران سائورون)

اورک‌های چشم سرخ (خدمتگزاران سائورون)

اورک‌های تحت فرمان مستقیم سائورون از باراد-دور که به اختصار اورک‌های چشم هم نامیده می‌شدند.

درباره الوه

x

شاید بپسندید

جادۀ بای‌واتر (راهی به بای‌واتر و نواحی پایین آن)

جاده‌ای که از جادۀ شرقی جدا شده و کمی به سمت غرب در جهت ناحیۀ ...