آخرین مقالات فرهنگنامه

بولگ (وارث آزوگ)

پسر آزوگ که پس از پدرش فرمانروای اورک‌های شمالی شد. او فرمانده یکی از سپاه‌های رزمنده در نبردی به نام پنج سپاه بود و بدست بئورن کشته شد.

درباره الوه

x

شاید بپسندید

حضور فرودو و سم در مراسم جوایز انجمن بازیگران فیلم (SAG Awards)

حضور فرودو و سم در مراسم جوایز انجمن بازیگران فیلم (SAG Awards)

۲۰ سال پس از آنکه فیلم ارباب حلقه‌ها: بازگشت شاه موفق به کسب جایزه انجمن ...