آخرین مقالات فرهنگنامه

بولگ (وارث آزوگ)

پسر آزوگ که پس از پدرش فرمانروای اورک‌های شمالی شد. او فرمانده یکی از سپاه‌های رزمنده در نبردی به نام پنج سپاه بود و بدست بئورن کشته شد.

درباره الوه

x

شاید بپسندید

سرگذشت خلق سرزمین میانه از زبان تالکین - ترجمه نامه شماره 257

سرگذشت خلق سرزمین میانه از زبان تالکین – ترجمه نامه شماره ۲۵۷

در این نامه تاریخچه‌ای از خلق رشته‌افسانه تالکین از زبان خود وی بیان شده است