اورک ها

گلاموت (نامی برای برای اورک ها)

هر چند نام سینداری اورک ها “yrch” است، اما لفظ نادر ولی وصفی تر «گلاموت» نیز بعضا به کار رفته است (اگر چه در ارباب حلقه ها و سیلماریلیون دیده نشده است) گلاموت در نفرین تور در« قصه های ناتمام:حدیث تور و آمدن او به گوندولین» به این شکل:«گورت ان گلاموت = مرگ بر اورک ها» به کار رفته است. ...

ادامه مطلب »

آزوگ (رهبر اورک های شمال)

یکی از رهبران اورک های موریا بود و جنگ دورف ها و اورک ها  که در طی آن ترور یکی از سه پسر داین اول به خاک افتاد را آغاز کرد. آزوگ توسط داین پاآهنین در نبرد آزانول بیزار کشته شد. آزوگ بزرگ، قدرتمند و چابک بود. از ریشه و اصلیت آزوگ اطلاعات کمی موجود است. او فرمانده اورک های ...

ادامه مطلب »

شمالی‌ها (گابلین‌های معادن موریا)

نامی که در سرزمین‌های جنوبی به اورک‌های شمال داده می‌شد. به ویژه، برای وصف گروهی از هزاران اورک کوچک موریا که در مقابل یاران حلقه صف‌آرایی کردند، مری و پی پین را دستگیر کردند و نهایتاً توسط روهیریم کشته شدند.

ادامه مطلب »

فرمانده مورگوت (یکی از رهبران اورک ها در نبرد اشک‌های بی شمار)

یک شخص بی نام، احتمالا یک اورک، که نیروهای غربی مورگوت را در نبرد اشک‌های بی شمار علیه الدار و اداین رهبری می‌کرد. الف‌ها در این منطقه خطوط دفاعی مستحکمی در طول ارد وترین ایجاد کرده بودند و قصد داشتند در مقابل هجوم مورگوث ایستادگی کنند. اما به این فرمانده دستور داده شد موقعیت آنها را با کشاندن آنها به ...

ادامه مطلب »