اورک ها

گلاموت (نامی برای برای اورک ها)

هر چند نام سینداری اورک ها “yrch” است، اما لفظ نادر ولی وصفی تر «گلاموت» نیز بعضا به کار رفته است (اگر چه در ارباب حلقه ها و سیلماریلیون دیده نشده است)

گلاموت در نفرین تور در« قصه های ناتمام:حدیث تور و آمدن او به گوندولین» به این شکل:«گورت ان گلاموت = مرگ بر اورک ها» به کار رفته است. همچنین، محتمل است که گلاموت در حقیقت شکل کوتاه شده نام شمشیر گندالف یعنی «گلامدرینگ» باشد.

آزوگ (رهبر اورک های شمال)

آزوگ در فیلم «هابیت: سفری غیرمنتظره»

آزوگ در فیلم «هابیت: سفری غیرمنتظره»

یکی از رهبران اورک های موریا بود و جنگ دورف ها و اورک ها  که در طی آن ترور یکی از سه پسر داین اول به خاک افتاد را آغاز کرد. آزوگ توسط داین پاآهنین در نبرد آزانول بیزار کشته شد. آزوگ بزرگ، قدرتمند و چابک بود.

از ریشه و اصلیت آزوگ اطلاعات کمی موجود است. او فرمانده اورک های موریا و شاید مهمترین اورک مناطق شمالی بود. طول عمر اورکها مشخص نیست اما آنچه در اینجا مشخص است این است که آزوگ توسط سائرون در سال ۲۴۸۰ دوران سوم به موریا فرستاده شد. او همچنین پسری به نام بولگ داشت که پس از او فرمانده اورک ها شد.

اولین حضور آزوگ در تاریخ، سال ۲۷۹۰ دوران سوم صورت گرفت. هنگامی که شاه ترور به همراه نار برای ملاقات و احتمالا  تاسیس دوباره قلمرو ازدست رفته خزد-دوم شوق داشت و آزوگ در ویرانه های موریا حکمرانی میکرد. ترور توسط آزوگ دستگیر و کشته شد. آزوگ سر ترور را قطع کرد و نام خود را بر پیشانی او حک کرد و آنرا به نار نشان داد و کیسه ای طلا به نار داد و به او گفت که به تمام دورفها اطلاع دهد که آزوگ در موریا حکمرانی میکند.

Azogهنگامی که این خبر به تراین وارث ترور رسید، بسیار خشمگین شد و سپاهی گران متشکل از دورف ها را به دنبال انتقام از آزوگ فرستاد. و اینگونه جنگ دورف ها و اورک ها آغاز شد. دورف ها آزوگ را پیدا کردند و نبرد های بسیاری زیر زمین به وقوع پیوست. ۹ سال جنگ که اوج آن در نبرد آزانول بیزار، روبروی دروازه های موریا صورت گرفت.

پادشاه تراین و پسرش تورین در این نبرد حضور داشتند. (در این نبرد بود که تورین از تنه درخت بلوطی به عنوان سپر استفاده کرد و از این پس به او تورین سپربلوط می گفتند). کمی به پایان جنگ مانده بود که خود آزوگ ظاهر شد و با ناین، پسرعموی تراین، جنگید و گردن ناین را شکست. آنگاه، داین، پسر جوان ۳۲ ساله ناین، تن آزوگ را از حمل سرش معاف کرد و اورا به هلاکت رساند. به این ترتیب آن روز جنگ به نفع دورف ها تغییر کرد. دورفها سر آزوگ را بر نیزه کردند و کیسه ی سکه هایی که به نار داده بود را در دهانش قرار دادند.

دورف ها فشار بیشتری را به دشمن وارد نکردند چون داین، بلای جان دورین را در طول جنگ دیده بود و به دورف ها هشدار داد که وارد موریا نشوند. قلمرو زیرزمینی آزوگ در شمال، اگرچه به خاطر جنگ رو به نقصان گذاشته بود اما به پسرش بولگ رسید تا آن را ۱۵۰ سال نگه دارد و سرانجام اجلش را در نبرد پنج سپاه ببیند.

شمالی‌ها (گابلین‌های معادن موریا)

نامی که در سرزمین‌های جنوبی به اورک‌های شمال داده می‌شد. به ویژه، برای وصف گروهی از هزاران اورک کوچک موریا که در مقابل یاران حلقه صف‌آرایی کردند، مری و پی پین را دستگیر کردند و نهایتاً توسط روهیریم کشته شدند.

ییرخ (نامی الفی برای اورک‌ها)

معادل سینداری برای نژادی که انسان‌ها آنان را اورک می‌نامند. «یرخ» اسم جمع است، شکل مفرد آن «اورخ» می‌باشد.

فرمانده مورگوت (یکی از رهبران اورک ها در نبرد اشک‌های بی شمار)

یک شخص بی نام، احتمالا یک اورک، که نیروهای غربی مورگوت را در نبرد اشک‌های بی شمار علیه الدار و اداین رهبری می‌کرد. الف‌ها در این منطقه خطوط دفاعی مستحکمی در طول ارد وترین ایجاد کرده بودند و قصد داشتند در مقابل هجوم مورگوث ایستادگی کنند. اما به این فرمانده دستور داده شد موقعیت آنها را با کشاندن آنها به نبرد تضعیف کند. به این منظور او یکی از اسرای الف را پیش آورد و او را مثله کرد تا الف‌ها را خشمگین کند. آن الف گلمیر اهل نارگوتروند بود که برادش گویندور شاهد ماجرا بود. گویندور خشمگین حمله کرد و الف‌های نارگوتروند نیز به تبع او وارد جنگ شدند. این چنین فرمانده مورگوت موفق شد دشمن را بیرون بکشد اما خود نیز توسط الف‌های خشمگین به هلاکت رسید.