آخرین مقالات فرهنگنامه

اورک ها

بولگ (وارث آزوگ)

پسر آزوگ که پس از پدرش فرمانروای اورک‌های شمالی شد. او فرمانده یکی از سپاه‌های رزمنده در نبردی به نام پنج سپاه بود و بدست بئورن کشته شد.

ادامه مطلب »

رادباگ (یکی از اورک‌های کیریت آنگول)

یکی از اورک‌های برج کیریت آنگول و در خدمت شاگرات. بعد از جنگی که بین آن‌ها و اورک‌های تحت فرمان گورباگ در گرفت، به فکر (که دقیقاً بر ما مشخص نیست آن فکر چه بود) سوء استفاده از وضعیت شاگرات که به سختی زخمی‌شده بود افتاد. اما شاگرات آنقدر قدرت داشت که چشمانش را در بیاورد.

ادامه مطلب »

موزگاش (اورک برج کیریت آنگول)

اورکی که در برج و پادگان کیریت آنگول و تحت امر شاگرات بود. او در مبارزه، توسط اورک‌های مورگول گورباگ در برج گرفتار شد و به همراه لاگدوو اقدام به فرار کرد اما نزدیک دروازه اصلی کشته شد.

ادامه مطلب »

اورک‌های موردور (اورک‌هایی که به چشم سرخ خدمت می‌کردند)

تمام اورک‌های سرزمین میانه دنباله روی سائورون بودند اما اورک‌های موردور مستقیما تحت فرمان او بودند و کارها و اوامرش را اجرا می‌کردند. نژادهای مختلفی از اورک‌ها در موردور خدمت می‌کردند از کمترین آنها اسناگا تا اوروک-های‌. سرآغاز اوروک-‌های درواقع در موردور بود حدودا ۲۴۷۵ از دوران سوم. بیشتر اورک-های موردور برای سرباز شدن بودند اما مابقی آنها وظیفه شکار ...

ادامه مطلب »