آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - M - موزگاش (اورک برج کیریت آنگول)

موزگاش (اورک برج کیریت آنگول)

اورکی که در برج و پادگان کیریت آنگول و تحت امر شاگرات بود. او در مبارزه، توسط اورک‌های مورگول گورباگ در برج گرفتار شد و به همراه لاگدوو اقدام به فرار کرد اما نزدیک دروازه اصلی کشته شد.

درباره الوه

x

شاید بپسندید

انتشار نسخه جدیدی از هابیت با تصویرگری‌های جی. آر. آر. تالکین

انتشار نسخه جدیدی از هابیت با تصویرگری‌های جی. آر. آر. تالکین

نگارگری‌های اختصاصی تالکین برای کتاب هابیت پیوسته زینت‌بخش این کتاب بوده‌اند و اکنون انتشارات هارپرکالینز ...