آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - M - موزگاش (اورک برج کیریت آنگول)

موزگاش (اورک برج کیریت آنگول)

اورکی که در برج و پادگان کیریت آنگول و تحت امر شاگرات بود. او در مبارزه، توسط اورک‌های مورگول گورباگ در برج گرفتار شد و به همراه لاگدوو اقدام به فرار کرد اما نزدیک دروازه اصلی کشته شد.

درباره الوه

x

شاید بپسندید

سقوط ایان مک‌کلن از روی صحنه - حال وی مساعد است

سقوط ایان مک‌کلن از روی صحنه – حال وی مساعد است

ساعاتی پیش ایان مک‌کلن در حین اجرایی پرتحرک مربوط به یک مبارزه از روی صحنه ...