خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - Y - یول (جشنی برای عوض شدن سال)

یول (جشنی برای عوض شدن سال)

در تقویم هابیت‌ها دو روز وجود دارد که یکی پایان سال و دیگری آغاز سال بعدی را نشان می‌دهد. در تقویم امروزی، این دو روز در روزهای ۲۱ و ۲۲ دسامبر واقع شده‌اند. حول و حوش آن جشنواره شش روزه یول تاید برگزار می‌شود که مقارن است با ۲۹ پیش از یول تا ۲ پس از یول.

به خاطر خاص بودن تقویم شایر، روزهای یول همیشه در روزهای یکسانی از هفته قرار می‌گیرند. آخرین روز سال، اول یول، همیشه هایدی (جمعه) می‌باشد در حالیکه اولین روز از سال بعدی، دوم یول، همیشه مقارن است با استردی (شنبه).

استفاده رسمی از یول در تقویم شایر، علی القائده، نمی‌توانسته پیش از ابداع آن در سال ۱۶۰۱ دوران سوم بوده باشد. با این وجود، ظهور آن نمایانگر زنده شدن یک رسم قدیمی است و نام «یول» به عنوان یک جشنواره نیمه زمستانی برای روهانیان و گوندوریان نیز شناخته شده است.

درباره 3DMahdi