ن

نورویی (ششمین ماه سال)

نامی که دونه‌داین استفاده می‌کردند و از زبان سینداری گرفته شده بود که به ششمین ماه از دوازده ماه سال اطلاق می‌شد. نورویی بین ماه‌های پنجم و هفتم قرار داشت، لوترون و سروت. نام نورویی معادل نام کوئنیایی ناریه است که در بیشتر تقویم‌های واقع در سرزمین میانه استفاده می‌شد. ظاهراً هر دوی این‌ها به خورشید اشاره دارند و نوید آمدن تابستان را می‌دهند.

نواحی شمالی نومه‌نور (ناحیه‌ای که فوروستار شناخته می‌شد)

ناحیه‌ی شمالی نومه‌نور، که بیشتر فوروستار نامیده می‌شد. در سواحل شمالی آن کوهستان بلند سورونتیل و در قسمت جنوبی آن شهر داخلی اوندوستو قرار داشت.

نورلند (نامی شاعرانه برای سرزمین‌های شمالی)

شکل کوتاه شده «نورترلند» که به وضوح به سرزمین‌های شمالی سرزمین میانه اشاره دارد. بیل‌بو در ریوندل، در شعر خودش از ائارندیل می‌گوید که ائارندیل به هنگام گذر به سرزمین میانه، بر فراز آب‌های خاکستری رنگ سرزمین‌های شمالی پرواز کرد و این‌جا، نام مذکور برای اشاره‌ای مشخص‌تر به بلریاند و سرزمین‌هایی که همراه آن غرق شدند به کار می‌رود.

نوری (یکی از دوازده دورف همراه تورین سپر بلوط)

Jed Brophy در نقش نوری در سه‌گانه هابیت

یکی از دورفهای گروه تورین و شرکا. نوری[۱] از نسل دورین و از اقوام دور تورین سپربلوط بود. باشلقش ارغوانی بود و فلوت مینواخت. به نظر می‌رسد نوری برادر دوری بوده است (نامشان و باشلق‌های ارغوانی آن‌ها شبیه هم بوده است). هردوی آن‌ها، فلوت زدن را بلد بودند و به نظر می‌رسد که همیشه همراهشان بوده. نیز هر دوی این ظاهراً دو برادر، مانند بیل‌بو به خوردن وعده‌های منظم غذا علاقه داشتند.

در سال ۲۹۴۱ نوری به همراه تورین سپربلوط برای پس گرفتن تنها کوه از اسماگ راهی سفر شد. وقتی وارگها اعضا را مجبور کردند از درختها بالا بروند نوری بود که به دوری یادآوری کرد که بیلبو عقب افتاده است.

نوری از نبرد پنج سپاه جان سالم بدر برد و در تنها کوه ساکن شد. او در زمان نبرد حلقه نیز زنده بود. تاریخ مرگ او نامشخص است.

دوری(راست) و نوری(چپ) در انیمیشن هابیت(۱۹۷۷)[۱] نوری نام یکی از دورفها در منظومه Voluspa از افسانه های اسکاندیناوی است به معنی «تکه قراضه».

نورباری پادشاهان (فورنوست در بلندی‌های شمال)

شهر باستانی پادشاهی آرتداین؛ در جنوب بلندی‌های شمال؛ در دوردست‌های شمال شایر. نورباری نام هابیتی است که ترجمه‌ی نام اصلی الفی فورنوست (دژ شمالی) می‌باشد. همچنین گاهی به نورباری شاهان اشاره می‌کند. حدود چهار قرن پس از تأسیس شایر، آخرین پادشاه از نورباری بیرون رانده شد و زمان جنگ حلقه، جز ویرانه‌های انبوه چیزی نبود (و معمولاً با نام سد مردگان) از آن یاد می‌شد. اما بعد از جنگ حلقه، پادشاه جدید، یعنی آراگورن اله‌سار به شمال آمد و شهر اجدادی خود را بازسازی کرد.