ن

نولوندیل (کوچک‌ترین پسر واردامیر)

پسر دومین پادشاه نومه‌نور، واردامیر نولیمون، و بدین ترتیب، نوه‌ی پسری الروس تار-مینیاتور، اولین شاه نومه‌نور محسوب می‌شد. او کوچک‌ترین پسر از چهار فرزند واردامیر بود و بنابراین در خط مستقیم برای دریافت چوگان سلطنتی نومه‌نور نبود. او سه فرزند داشت، یاویان، ارومندیل و آکسانتور.

هالاکار، بزرگ‌ترین نوه‌ی پسری آکسانتور، همسر ملکه تار – آنکالیمه گشت و بنابراین نوادگان نولوندیل عاقبت با خاندان پادشاهی نومه‌نور، بار دیگر مرتبط گشتند.

نولیمون (لقب واردامیر)

نامی به معنای «فرد آموخته» که لقب پسر الروس، واردامیر بود چرا که علاقه‌ی زیادی به یادگیری دانش و معرفت باستانی داشت و این‌ها را از منابع گوناگون جمع‌آوری می‌کرد. به عنوان بزرگ‌ترین فرد میان چهار فرزند الروس، پس از مرگ پدرش، چوگان نومه‌نور به وی اعطا شد. ولی طول عمر چشم‌گیر الروس به آن معنی بود که واردامیر در این زمان ۳۸۱ سال داشت و حتی برای خاندان پادشاهی نومه‌نوری نیز پیر به شمار می‌رفت. او خردمندانه، بی‌درنگ چوگان سلطنت را به پسر ارشدش منتقل کرد، کسی که شاه تار – آماندیل شد.

نولدورِ اره‌گیون (صنعت‌کاران هولین)

اصلیت اره‌گیون کاملاً مشخص نیست اما به نظر می‌رسد که اساساً توسط گالادریل و کله‌بورن و طی قرن هشتم دوران دوم سامان داده شدند. الف‌های دیگری جز نولدور  نیز در آن سرزمین بودند ولی مردم نولدور بودند که علاقه‌ی عمیقی به صنعت آهنگری داشتند و دوستی شگفت‌انگیزی بین نولدور اره‌گیون و دورف‌های خزد-دوم که در همان نزدیکی بود برقرار شد.

سرزمین جدید، بیش از ششصد سال در سایه‌ی غربی کوه‌های مه‌آلود در آرامش و صلح قرار داشت. پس از آن، فرد قدرتمندی که خود را آناتار می‌نامید به اره‌گیون آمد. گالادریل دوستی او را رد کرد اما او دانشی عظیم داشت و تأثیر وی بر جواهرسازان خصوصاً کله‌بریمبور نوه‌ی پسری فئانور بیشتر شد. این زمان، گالادریل و کله‌بورن به سمت شرق کوچیدند و سرزمینی را سامان بخشیدند که لورین نام گرفت و کله‌بریمبور پادشاه اره‌گیون گشت.

زیر نظر و راهنمایی‌های آناتار، جواهرسازان گوایت- ای- میرداین ساخت حلقه‌های قدرت را آغاز کردند. از این حلقه‌ها، سه تای آنان بدون تأثیر از آناتار و بی‌خبر از وی، ساخته شد و زمانی که الف‌ها کشف کردند که راهنمای آنان خود سائورون است، قصد کردند تا از تأثیر حلقه‌ی یگانه بر روی آنان جلوگیری کنند. سائورون که فاش شدن هویتش خشمگین شده بود نیروهای خود را برای جنگ به اریادور فرستاد؛ اره‌گیون را درهم کوبید و پایان کار همه‌ی مردمان آن قلمرو را رقم زد.

نولدور (پیروان فینوه)

خیل الف‌هایی که فینوه را رهبر خود دانسته و پیرو او گشتند. ایشان در راه پیمایی عظیم از کوئی‌وینن به سمت سواحل سرزمین میانه دومین گروه بودند. وقتی به والینور رسیدند، چیزهای زیادی را از آئوله‌ی صنعتگر فرا گرفتند و خردمندترین الف‌ها از نظر دانش و صنعتگری گشتند.

ایشان، قرن‌ها در آمان ساکن بودند اما با تاریک گشتن والینور تعداد زیادی از نولدور سرزمین جاودانی را ترک کردند و به تعقیب ملکور آواره‌ی سرزمین میانه گشتند. ملکور فینوه را کشت و سیلماریل‌ها را که ساخت فئانور، بزرگ‌ترین صنعتگران بود، دزدید. پس نولدور بازگشتند تا با نبرد علیه او جواهرات اعظم را پس بگیرند.

نولدولانته (سقوط نولدور)

آهنگ یا شعری ساخته شده توسط ماگلور، خنیاگر بزرگ که دومین پسر فئانور بود. نام آن معنای «سقوط نولدور» می‌دهد و مالگور در آن داستان نافرمانی فئانور را در برابر والار و آوارگی نولدور از آمان را بیان می‌سازد؛ اتفاقی که ماگلور نیز در آن حضور داشت. نولدولانته به ویژه با خویشاوندکشی را در آلکوئالونده مربوط است. که در آن فئانور نخستین کشتار الف به وسیله الف را در تاریخ رهبری کرد.