ن

نقشه ترور (نقشه راهنمای ماموریت جستجوی اره بور)

نقشه ترور، نقشه ای بود که توسط ترور، پادشاه زیر کوه، پس از رانده شدن از قلمرواش توسط اسماگ کشیده شد. بنا بر سنتی در میان دورفها در این نقشه شرق در بالای نقشه قرار داشت. در این نقشه اره بور، رودخانه روان و سرزمینهای اطراف آن نشان داده شده بودند. همچنین در این نقشه اشاره ای به یک راه مخفی برای ورود به کوه وجود داشت که طریقه باز کردن آن با حروف سری ماه-نوشته، نگاشته شده بود. ترور در دوران پیری به دنبال راهی برای برگشت به تنها کوه شروع به گشتن در سرزمین میانه کرد، اما پیش از این کار میراثهای پادشاهی خود، از جمله این نقشه را به پسرش تراین دوم داد. سالها بعد، تراین نیز به دنبال راهی برای بازپس گیری تنها کوه، با راهنمایی این نقشه به راه افتاد. اما تراین در سرزمینهای وحشی توسط خادمان سارون اسیر شد، ولی هدف سارون از دستگیری او، به دست آوردن حلقه قدرتی بود که او حاملش بود، و لذا از گرفتن نقشه صرف نظر کرد. بعدها معلوم شد که این سهل انگاری اشتباه بزرگی بوده است، زیرا که گندالف مخفیانه وارد جایگاه سارون در دول گولدور شد، در حالی که تراین در آنجا زندانی بود، و سپس با در دست داشتن نقشه و کلیدی که همراه آن بود و در مخفی را باز می کرد از آنجا گریخت. تورین سپر بلوط، نوه ترور، با استفاده از نقشه ترور، سرانجام توانست گروهی کوچک از دورفها را به همراه یک هابیت (بیلبو بگینز) را به اره بور راهنمایی کند. با پشت سر گذاشتن ماجراهای بسیار آنها موفق شدند تا قلمرو دورفی باستانی را دوباره بنا نهاده و با کشتن اسماگ ضربه سنگینی به سارون وارد کنند.

نیم اورک

عهد: نامعلوم. اولین بار در سالهای پایانی دوران سوم مشاهده شدند
مکان: در آیزنگارد در جنوب کوههای مه آلود ایجاد شدند
اصلیت: توسط سارومان به وجود آمدند
نژاد: مخلوطی از انسان و اورک
نامهای دیگر: گابلین-انسان. البته این نام به دسته خاصی از این گروه اطلاق میگردد

موجوداتی که از اختلاط نژاد انسان و اورک، توسط سارومان جادوگر در استحکامات آیزنگارد به وجود آمدند. آنها هم به مانند “اوروک-های” های سارون میتوانستند نور خورشید را تحمل کنند. دسته ای از آنها که بیشتر شبیه انسانها بودند و شاید به شیوه های کمی متفاوت به وجود آمده بودند، گابلین-انسان نامیده میشدند.

نیم الف

در تاریخ سرزمین میانه تعداد بسیار کمی از شخصیتها وجود دارند که از اخلاف هر دو نژاد انسانها و الفها به شمار میروند. سه مورد کاملا واضح وجود دارد که در آنها از ازدواج یک الف و یک انسان فرزندان نیم الف به دنیا آمده اند: ازدواج برن و لوتین، تور و ایدریل، و آراگورن و آرون؛ اما مورد چهارمی نیز وجود دارد که نسبت به سه مورد ذکر شده از اهمیت کمتری برخوردار است و آن ازدواج ایمرازور و میترلاس است.
به عنوان یک لقب، نیم-الف (که به الفی پره دهیل گفته میشود) تنها به الروس و الروند اطلاق گردیده است، نوه های تور و ایدریل. به این دو برادر نیز مانند پدرشان ائارندیل و مادرشان الوینگ این اختیار داده شد تا سرنوشت خود را انتخاب نمایند. الروس، انسان و فانی بودن را برگزید و به عنوان تار-مینیاتور، اولین پادشاه نومه نور تاجگذاری نمود. اما برادرش الروند، خواست که یک الف به شمار آید و لذا تا پایان دوران سوم در سرزمین میانه باقی ماند.