آخرین مقالات فرهنگنامه

ن

نومه‌رامار (کشتی بزرگ وئانتور)

کشتی توانمند و بادبان طلایی وئناتور کاشف و جهان گرد. وئناتور کسی بود که برای نخستین بار با عبور از دریا، از نومه نور به سرزمین میانه بازگشت و او احتمالا برای حصول این هدف سوار بر نومه‌رامار بوده است. گرچه نمی‌توان با اطمینان گفت، اما معروف است که وئانتور، آلداریون (نوه پسری الندیل) را سوار بر نومه‌رامار در نخستین ...

ادامه مطلب »

نونت (مادر ارندیس)

بانویی از سرزمین‌های غربی نومه نور، کسی که طی قرن‌های هشتم و نهم دوران دوم زندگی می‌کرد. همسر او بره گر بود و آنها یک دختر به نام ارندیس داشتند. مسائل ازدواج و نامزدی ارندیس با پادشاه تار-آلداریون یکی از معدود حکایاتی بود که پس از سقوط نومه نور در یادها باقی ماند، حکایت آلداریون و ارندیس. نویت نقش کوچکی در ...

ادامه مطلب »

نورن (زمین‌های پایین دست موردور)

زمین‌های پایین دست جنوبی و شرقی موردور. در آن سوی محدوده دود و دم ارودرین، نورن[۱] حاصلخیزتر از فلات بایر و لم یزرع گورگوروت در شمال غرب بوده است. ویژگی مهم آن، دریای داخلی نورنن بوده است که به وسیله چهار رودخانه که با سرچشمه گرفتن از کوه های اطراف و سپس از میان نورن، آن را تغذیه می‌کردند. تحت ...

ادامه مطلب »

نورتاله والینوره‌وا (پنهان گشتن والینور)

بعد از آنکه ملکور دو درخت را نابود ساخت و والینور را تاریک کرد، والار مصمم به حفظ قلمرو خویش از نابودی شدند و استحکامات دفاعی را در برای حملات احتمالی در آینده افزایش دادند. قلل کوه های محافظ شرقی، پلوری، پرشیب گشت تا دسترسی به ارتفاعات غیر ممکن گردد و نگهبانان دایمی در طول آن قرار داده شدند و ...

ادامه مطلب »

نزگول بال‌دار (سواران سیاه سوار بر مرکب‌های بال‌دار)

پس از ناراحتی که در گذار برویینن توسط الروند و گندالف برای سواران سیاه ایجاد شد، نزگول نزد اربابشان، سائورون در سرزمین موردور برگشتند. آنجا بود که سائورون آن‌ها را با مرکب‌های بال‌دار خوفناکی مجهز کرد و دوباره بیرون فرستاد. وقتی نزگول بر مرکب‌های پرنده‌ی خود سوار بودند نرگول بال‌دار خوانده می‌شدند.

ادامه مطلب »