ن

نگهبان کلیددارها (منصب هورینِ بلند قامت)

منصب بلندمرتبه‌ی میناس تیریت در گوندور، مقامی که در زمان جنگ حلقه، هورین بلند قامت (که به وی هورینِ کلیدارها نیز می‌گفتند) در اختیار داشت. جزئیات مسئولیت‌های وی مشخص نیست.

نگهبان دروازه‌ی اعظم (رییس نگهبانان گوندولین)

عنوان اکتلیون اهل چشمه که بر اورفالخ اخور راه ورودی شهر پنهان گوندولین احاطه‌ی کامل داشت. بزرگترین و آخرین دروازه‌ی گوندولین تحت مسئولیت وی بود: دروازه‌ی فلز. وی در نقش نگهبان، به تور اجازه‌ی ورود به شهر داد.

نخست‌زادگان (فرزندان بزرگ‌تر ایلوواتار)

نامی برای الف‌ها. اولین فرزندان ایلوواتار که هزاران سال پیش از آدمیان در سرزمین میانه از خواب برخاستند.

نبرد نخست گدار ایزن (نبردی که در آن مرگ تئودرد رقم خورد)

حمله سارومان به قوای روهیریم تحت فرماندهی تئودرد، الف هلم و گریمبولد. تئودرد جانشین تئودن در این جنگ کشته شد و بعدها مشخص گشت که کشته شدن او هدف اصلی سارومان از این جنگ بوده زیرا پس از مرگ پسر شاه سپاهیان سارومان عقب نشینی کردند.

نبرد نخستین (اولین نبرد بزرگ در مجموعه جنگ‌های بله‌ریاند)

اولین جنگ از پنج جنگ بزرگ بلریاند، که مدت کوتاهی پس از نابودی دو درخت و پیش از بازگشت نولدور به سرزمین میانه رخ داد. پس از بازگشت به سرزمین میانه، مورگوت لژیون‌های زیادی از اورک‌هایش را به جنگ با تینگول و گیردان دو فرمانروای بزرگ بلریاند فرستاد. هر چند الف‌ها توانستند دو قلمروی بزرگ خودشان یعنی دوریات و فالاس را حفظ کنند، اما از آن پس و تا پیش از آمدن نولدور ، اورک‌ها در آن نواحی آزادانه رفت و آمد می‌کردند.