خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - N - نامو (نام حقیقی ماندوس والا)

نامو (نام حقیقی ماندوس والا)

نام حقیقی والایی که بیشتر با نام ماندوس شناخته می‌شود، این نام از تالارهای محل اقامت او گرفته شده است.

درباره 3DMahdi