خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - N - نامو (نام حقیقی ماندوس والا)

نامو (نام حقیقی ماندوس والا)

نام حقیقی والایی که بیشتر با نام ماندوس شناخته می‌شود، این نام از تالارهای محل اقامت او گرفته شده است.