ن

نوار غربی روهان (حوزه‌ی غربی سرزمین روهیریم‌)

نوار باریکی نزدیک رودهای آیزن و آدورن که تا حدود ۱۵۰ مایل به غرب، دور از کوهستان سفید، در باختر گودی هلم ادامه می‌یافت. این بخش از زمین، در اصل، هدیه‌ی سیریون به ائورل بود همیشه بخش حقیقی قلمروی روهیریم‌ به شمار می‌رفت. با این حال، طی سال‌ها، در تصرف دون‌لندی‌ها افتاد و طی زمستان طولانی، ارباب نوار غربی، ولف، پسر فره‌کا، حمله‌ به روهان را رهبری کرد. پس از دفع حملات، حضور دون‌لندی‌ها به نحوی در نوار دیده می‌شد و تا زمان شاه فولک‌واین، یعنی نزدیک به صد سال بعد، هرگز به طور کامل مورد ادعای روهیریم‌ قرار نگرفت.

نان راه (هدیه‌ی گالادریل به یاران حلقه)

لمباس، غذایی حیرت‌انگیز که الف‌ها در سفرهای طولانی از آن بهره می‌بردند. ظاهراً منشأ آن نزد ملیان، از دوریات بوده است.

نیلوفرهای آبی (گل‌های شناور تالاب و رود)

گل‌های آبی که به دلیل برگ‌های گرد و صافشان شهرت داشتند و بر سطح تالاب‌ها و رودهای آرام شناور بودند. گل‌های آنان به رنگ‌های بسیار بود ولی ظاهراً گلدبری، دختر رود به نیلوفرهای سفید علاقه‌ی عجیبی داشت. تام بامبادیل، به کرانه‌های پایین‌تر ویتی‌ویندل می‌رفت تا برایش نیلوفرهای سفید جمع کند و هنگام بازگشت از یکی همین سفرهای گردآوری نیلوفر بود که فرودو و همراهانش را دید و از بیدمرد پیر نجات داد.

ظاهراً گلدبری از نیلوفر ابی برای ساخت دوباره‌ی خانه‌اش در رود استفاده می‌کرد. وقتی تام، هابیت‌ها را به خانه‌ی خود آورد، گلدبری را دیدند که احاطه‌ی نیلوفرهای شناور در ظرف‌های سفالی نشسته است.

مانند بسیاری از گیاهان و گل‌ها، نیلوفرهای آبی در سرزمین‌های سبز ایتیلین، کتار رود آندویین می‌روییدند. فرودو و سام، مدت‌ها پس از ملاقات با تام و گلدبری، برگ‌های پهن این گیاه را دیدند که در رود آرامی که به رود بزرگ می‌ریخت شناور بود.

نگهبان آب (نگهبان دروازه‌ی غربی)

ددی هولناک و اسرارآمیز که در آب‌های متورم سیرانون، زیر دیوارهای غربی موریا می‌زیست.

نکته:

۱-نگهبان آب، موجودی یکتاست و هیچ کجای دیگر، اشاره‌ای به آن نشده است. در واقع حتی نمی‌توان با اطمینان گفت که موجودی تک بود. معمولاً آن را به شکل هیولایی مانند ماهی مرکب تصویر می‌کنند که شاخک‌های بسیار دارد ولی در واقع، تالکین هرگز با قاطعیت در این مورد اظهار نظر نمی‌کند. حتی وقتی فرودو از گندالف می‌پرسد: «چه بود، یا چه بودند؟» تنها پاسخ گندالف این است که «نمی‌دانم.» (یاران حلقه، کتاب دوم، فصل چهار، سفر در تاریکی)

نگهبان سرحد غربی (عنوان ارثی خاندان فربرن از تپه‌های برج)

سرحد غربی، سرزمینی است بین تپه‌های برج و پستی‌های دور که چند سال پس از جنگ حلقه به شایر ضمیمه شد. فسترد از گرین‌هولم توسط پره‌گرین تاین، در سال ۴۱ دوره‌ی چهارم، ده سال پس از تأسیس سرحد غربی به سمت نگهبانی منصوب شد. عنوان مذکور ارثی بود و از فسترد به پسرش، الفس‌تنِ فربرن رسید و از آن پس، همراه نام خانواده‌ی فربرن‌ از برج‌ها می‌آمد.