خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - N - نان دونگورتب (دره‌ی مرگ دهشتناک در شمال دوریات)

نان دونگورتب (دره‌ی مرگ دهشتناک در شمال دوریات)

دره‌ای رعب‌انگیز در شمال بلریاند در مسیر غرب به شرق، بین کوه‌های تسخیر شده‌ی دشت گورگوروت و شمال کمربند جادویی ملیان که گرداگرد دوریات قرار دارد.

درباره 3DMahdi