خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - N - نان کورونیر (دره‌ی سارومان ساحر)

نان کورونیر (دره‌ی سارومان ساحر)

این نام را اواخر دوران سوم به جنوبی‌ترین دره در کوهپایه کوه‌های مه‌آلود، جایی که آیزن‌گارد برجاست دادند. این نام از کورونیر، نام الفی سارومانِ ساحر که در آن‌جا ساکن بود گرفته شده.

درباره 3DMahdi