خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - N - نان دوهیریون (دره ی دیمریل)

نان دوهیریون (دره ی دیمریل)

دره‌ای واقع در جنوب شرقی خزد-دوم، جایی که دریاچه‌ی خلد-زارام در آن قرار دارد. این منطقه محل اصلی نبرد سرنوشت‌ساز بین دورف‌ها و اورک‌ها بود.

درباره 3DMahdi