ن

نی‌نویی (دومین ماه سال)

نامی که دونه‌داین به دومین ماه سال داده بودند. کلمه‌ی نی‌نویی از زبان سینداری سرچشمه می‌گیرد و معادل کوئنیایی آن نِه‌نیمه است. به نظر می‌رسد که هر دو کلمه ریشه‌ی الفی nen که اشاره به آب و نم‌دار بودن دارد را داشته باشند، که احتمالاً اشاره به باران‌های دیر هنگام زمستانی و نتایج آن دارد.

نین‌کوئه‌لوته (نامی برای درخت سپید والینور)

یکی از دو درخت والینور، که نسبت به دیگری بزرگ‌تر بود و سرزمین والار با نور نقره‌ای رنگ آن می‌درخشید و گل‌هایش را با درخشش شبنم نمایان ساخته بود. درخت سفید بیشتر با نام تلپریون شناخته می‌شود اما اسامی مختلفی دارد که در میان آن‌ها لقب کوئنیایی نین‌کوئه‌لوته قرار دارد.

نین‌کوئه‌لوته معنای گل سپید یا (احتمالاً بیشتر مطابق متن) شکوفه‌ی سفید می‌دهد. نام سینداری هم ارز کوئنیایی آن نیملوت است و بدون شک درخت سفید دربار پادشاهی نومه‌نور نیز این نام را به ارث برده است.

نین- این- ایلف (زمین‌های باتلاقی که به نام نهر قو شناخته می‌شود)

سرزمین‌های مردابی گسترش یافته در مرز اریادور که در محل جاری شدن رود گلاندوین به هورول شکل گرفته است تا گواتلو یا جریان خاکستری را بسازد. آدمیان آن را با نهر قو می‌شناسند.