خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - N - نومان (انتخاب آنکالیمه به عنوان همسر)

نومان (انتخاب آنکالیمه به عنوان همسر)

«من باید آزاد باشم تا با هرکسی که می‌خواهم ازدواج کنم و او یونر خواهد بود (نومان) که به همه ترجیح می‌دهم.»

آنکالیمه-الداریون و ارندیس – افسانه‌های ناتمام نومه‌نور و سرزمین میانه.

آنکالیمه وارث تار-آلداریون پادشاه بود کسی که قوانین جانشینی برایش تغییر کرد تا اجازه دهد نقش نخستین ملکه‌ی حاکم را ایفا کند. بعد از آن که شاهد بیگانگی والدینش بود و در عزلت بزرگ شد اذعان کرد که ترجیح می‌دهد ازدواج نکند، در حالی دلش در گروی نومان بود. اگرچه وظیفه سلطنتی نهایتاً وادارش کرد با هالاکار هیاراستورنی ازدواج کند و وارث خود را به دنیا آورد، شاه تار-آناریون که جانشینش شد.

درباره 3DMahdi