ن

نیوریم (باختری‌ترین بیشه‌ی دوریات)

بیشه‌ی کوچکی که در شمال آیلین- اویال قرار گرفته بود و تنها بخش قلمروی دوریات در غرب رودخانه‌ی سیریون به شمار می‌رفت و درون کمربند ملیان جای گرفته بود.

نیسینن (دریاچه خوشبو بالای الدالونده)

دریاچه‌ی دراز باریکی که پایین دست سرچشمه‌ی نوندویینه و بالای الدالونده در ساحل غربی نومه‌نور شکل گرفته بود. در کرانه‌ی آن درختان خوشبویی روییده بود و به همین دلیل نام نیسینن را به خود گرفت، نامی الفی که به معنای آب‌های خوشبوست.

نیسیمالدار (سرزمین درختان معطر)

سرزمینی حوالی الدالونده در ساحل غربی نومه‌نور با معنای درختان خوشبو. سرزمین مذکور را چنین می‌نامیدند زیرا گونه‌های مختلف و نادری از درختان زیبا در آنجا رشد می‌کردند. تنها نقطه از نومه‌نور بود که درخت مالورن در آن رشد می‌کرد و از بذر آنان بود که طلا بیشه در لورین پدید آمد.

نیرنائت آرنوئدیاد (نبرد اشک‌های بی‌شمار)

پنجمین و آخرین نبرد بزرگ در بلریاند، که اشک‌های بی‌شمار نامیده شد که در آن نولدور و متحدان اداین قصد براندازی نهایی مورگوت‌ را داشتند اما کاملاً شکست خوردند.