خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - N - نواحی شمالی نومه‌نور (ناحیه‌ای که فوروستار شناخته می‌شد)

نواحی شمالی نومه‌نور (ناحیه‌ای که فوروستار شناخته می‌شد)

ناحیه‌ی شمالی نومه‌نور، که بیشتر فوروستار نامیده می‌شد. در سواحل شمالی آن کوهستان بلند سورونتیل و در قسمت جنوبی آن شهر داخلی اوندوستو قرار داشت.

درباره 3DMahdi