آخرین مقالات فرهنگنامه

ن

نومه‌نوری‌های سیاه (نام پیروان سائورون)

در ابتدا مهاجران و کاشفان نومه‌نوری بودند که در دوران اوج قدرت سائورون در عصر دوم به سرزمین میانه سفر کردند. آنها به جای مخالفت با او، خود را تسلیم او کردند و به دنبال قدرتی برآمدند که او می توانست به آنها بدهد. مستحکم‌ترین سکونتگاه آنها در اومبار بود، اما بسیاری از آنها اربآب‌های سرزمین‌های جنوبی‌تر شدند. به طور ...

ادامه مطلب »

نبرد اشک‌های بی‌شمار (نامی برای نیرنایت آرنویدیاد)

نیرنایت آرنویدیاد نامی بود که به آخرین نبرد بزرگ بین الدار و مورگوت داده شد. در واقع آن را به طور معمول اشک‌های بی‌شمار می‌نامند که در حقیقت ترجمه نیرنایت آرنویدیاد می‌باشد.

ادامه مطلب »

نبرد توم‌هالاد (آخرین نبرد جنگجویان نارگوتروند)

آخزین دفاع جانانه اهالی نارگوتروند به رهبری اورودرت در برابر سپاه مورگوت به رهبری گلائرونگ. الف‌ها مغلوب شدند و فرمانده آنها به نام اورودرت به قتل رسید اما تورین تورامبار در این نبرد جان سالم به در برد تا تنها غارت و تجاوز به نارگوترند را شاهد باشد.

ادامه مطلب »

نبرد قدرت‌ها (ویرانی اوتومنو و بندی شدن ملکور)

نبرد بزرگ بین والار و ملکور که پس از بیداری الف‌ها اتفاق افتاد. در این نبرد دژ نظامی باستانی اوتومنو که متعلق به ملکور بود ویران شد. شخص او در بند و به عنوان زندانی به والینور برده شد.

ادامه مطلب »

نبرد دشت‌ها (اولین نبرد مصیبت‌بار گوندور با ارابه‌سواران)

این نبرد در سال ۱۸۵۶ دوران سوم اتفاق افتاد که در آن مردم گوندور به همراه متحدشان شمالی‌ها با ارابه‌سواران مهاجم به مقابله پرداختند. این نبرد برای گوندوری‌ها مصیبت بار بود زیرا پادشاه نارماکیل دوم، و هم‌چنین مارخاری فرمانروای مردم شمالی کشته شدند. پس از این نبرد تمام زمین‌های شرقی گوندور تحت اختیار ارابه‌سواران قرار گرفت. ارابه‌سواران تقریباً یک قرن ...

ادامه مطلب »