خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - N - نورباری پادشاهان (فورنوست در بلندی‌های شمال)

نورباری پادشاهان (فورنوست در بلندی‌های شمال)

شهر باستانی پادشاهی آرتداین؛ در جنوب بلندی‌های شمال؛ در دوردست‌های شمال شایر. نورباری نام هابیتی است که ترجمه‌ی نام اصلی الفی فورنوست (دژ شمالی) می‌باشد. همچنین گاهی به نورباری شاهان اشاره می‌کند. حدود چهار قرن پس از تأسیس شایر، آخرین پادشاه از نورباری بیرون رانده شد و زمان جنگ حلقه، جز ویرانه‌های انبوه چیزی نبود (و معمولاً با نام سد مردگان) از آن یاد می‌شد. اما بعد از جنگ حلقه، پادشاه جدید، یعنی آراگورن اله‌سار به شمال آمد و شهر اجدادی خود را بازسازی کرد.

درباره 3DMahdi